دومین جلسه کمیته راهبری جایزه مدیریت دانش

دومین جلسه کمیته راهبری جایزه سرآمدی مدیریت دانش برگزار شد

با پایان یافتن فرایند ارزیابی سازمان‌های شرکت‌‎‌کننده، دومین جلسه کمیته راهبری جایزه سرآمدی مدیریت دانش برگزار شد. این جلسه با هدف مرور اقدامات دبیرخانه، ارائه گزارش فرایند ارزیابی و امتیازهای کسب‌شده و همچنین تدوین برنامه زمانی رویداد اختتامیه برگزار شد. بر این اساس مقرر شد که آیین اختتامیه اولین دوره جایزه سرآمدی مدیریت دانش در روز چهارشنبه،  15 آذرماه با حضور سازمان‌های شرکت‌کننده، خبرگان و علاقه‌مندان حوزه مدیریت دانش برگزار شود.