دریافت جایزه 2ستاره مدیریت دانش توسط سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

در مراسم اختتامیه و اهدای جوایز سرآمدی مدیریت دانش که در مرکز همایش کتابخانه ملی برگزار شد،مهندس معصومی ریاست محترم مرکز مدیریت دانش و اسناد فنی، دریافت جایزه ۲ستاره مدیریت دانش توسط سازمان مهندسی و عمران شهر تهران را به نمایندگی این سازمان دریافت نمود.