دریافت جایزه 1ستاره مدیریت دانش توسط شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی(پیدمکو)

در مراسم اختتامیه و اهدای جوایز سرآمدی مدیریت دانش که در مرکز همایش کتابخانه ملی برگزار شد،مهندس خسروجردی رئیس واحد مدیریت دانش، دریافت جایزه ۱ستاره مدیریت دانش توسط شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی(پیدمکو) را به نمایندگی این شرکت دریافت نمود.