ثبت نام دومین دوره جایزه سرآمدی مدیریت دانش آغاز شد

ثبت نام دومین دوره جایزه سرآمدی مدیریت دانش آغاز شد. برای ثبت نام در دومین دوره جایزه می توانید «فرم ثبت نام» را از صفحه اصلی وب سایت جایزه دانلود کرده و پس از تکمیل به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید. kmeawarde@gmail.com