آغاز به کار دبیرخانه جایزه سرآمدی مدیریت دانش

آغاز به کار دبیرخانه جایزه سرآمدی مدیریت دانش

دبیرخانه اولین جایزه سرآمدی مدیریت دانش آغاز به کار کرد. این دبیرخانه با هدف هماهنگی میان ارکان برگزاری جایزه سرآمدی مدیریت دانش و اجرای جایزه کار خود را آغاز نموده است.علاوه بر دبیرخانه، این جایزه 3 رکن دیگر نیز دارد که در ادامه به آن اشاره شده است:

کمیته راهبری: کمیته راهبری جایزه سرآمدی مدیریت دانش، باحضور خبرگان و متخصصان با سابقه از صنعت، دستگاه‌های حاکمیتی و دانشگاه تشكیل شده و وظیفه راهبری جایزه در سطح کلان را بر عهده دارد.

کمیته علمی: یکی دیگر از ارکان جایزه سرآمدی مدیریت دانش کمیته علمی است که از خبرگان متخصص در حوزه مدیریت دانش تشکیل شده است و وظیفه طراحی و صحه‌گذاری مدل ارزیابی را برعهده دارد.

کمیته ارزیابان: این کمیته متشکل از خبرگان باسابقه پیاده‌سازی مدیریت دانش در کشور است که براساس معیارها و رویه‌های تعیین شده توسط کمیته راهبری انتخاب می‌شوند.