ارکان جایزه سرآمدی مدیریت دانش

یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر اعتبار و اثربخشی جوایز مدیریتی، ارکان برگزارکننده آن است. جایزه سرآمدی مدیریت دانش ضمن توجه ویژه به این موضوع تلاش کرده تا از ظرفیت‌های علمی و تخصصی مدیریت دانش کشور در طراحی ساختار جایزه بهره‌مند شود. این جایزه دارای 4 رکن «کمیته راهبری»، «کمیته فنی»، «کمیته  ارزیابی» و «دبیرخانه اجرایی» است. این ارکان وظیفه سیاست‌گذاری، راهبری و اجرای جایزه را بر عهده دارند.

 

 

ماموریت کمیته‌ها و دبیرخانه جایزه

کمیته راهبری: کمیته راهبری جایزه سرآمدی مدیریت دانش، باحضور خبرگان و متخصصان با سابقه از صنعت، دستگاه‌های حاکمیتی و دانشگاه تشكیل شده و وظیفه راهبری جایزه در سطح کلان را بر عهده دارد.

کمیته علمی: یکی دیگر از ارکان جایزه سرآمدی مدیریت دانش کمیته علمی است که از خبرگان متخصص در حوزه مدیریت دانش تشکیل شده است و وظیفه طراحی و صحه‌گذاری مدل ارزیابی را برعهده دارد.

کمیته ارزیابان: این کمیته متشکل از خبرگان باسابقه پیاده‌سازی مدیریت دانش در کشور است که براساس معیارها و رویه‌های تعیین شده توسط کمیته راهبری انتخاب می‌شوند.

دبیرخانه جایزه: دبیرخانه جایزه سرآمدی مدیریت دانش مسئولیت اجرایی جایزه را برعهده دارد.